Sponsorer

Utan våra sponsorer hade verksamheten inte varit möjlig. Vi är i första hand en förening där alla ska ha möjlighet att utvecklas både som idrottsutövare och människa, med en känsla av att höra samman. Klubben drivs helt och hållet av ideella krafter. Klubben har idag ca 120 medlemmar, av dessa är ca 80 medlemmar under 18 år.

Klubbens mål:

  • Öka idrottande bland ungdomar och få en bra integration med föreningslivet.
  • Ökad gemenskap i klubben.
  • Utveckla bra ledare som verkar och blir bra förebilder för våra barn och ungdomar.

Våra tävlingssponsorer

Genom att ni stöttar Christianstad Badmintonklubb bidrar ni till att vi kan genomföra:

Sociala aktiviteter

Sanktionera tävlingar för unga

Arrangera en av Sveriges största badmintontävling

Är du intresserad av att bli sponsor?

Hör av dig till Patricia så berättar hon mer
0768 31 76 39, patricia.wendel@hotmail.com

Sponsorer

Vi tackar våra sponsorer som gör det möjligt att driva denna föreningen.