Medlem

Vi vill och tror att det är viktigt att känna en tillhörighet och gemenskap och därför bygger vi också en del av verksamheten på sociala aktiviteter så som klubbtävlingar, bowling eller andra gemensamma aktiviteter utanför badmintonbanan.

Medlemskap

Medlemsavgifter tillsammans med terminsavgifterna är den största ekonomiska grunden i Christianstad Badmintonklubb. Stora delar av intäkterna täcker hallhyror, material och tränare. Allt i syfte för att föreningen ska kunna ge varje medlem bästa förutsättning för en trivsam och rolig träning.

Medlemsavgift skickas ut till varje säsongs början, via faktura och betalas oavsett om man spelar hel eller halvsäsong.

Medlem

Som medlem betalar man en medlemsavgift om 300 kr* tillsammans med en terminsavgift*.

*Medlemsavgiften gäller för en hösttermin och en vårtermin.

* Aktuell terminsavgift ser du under de olika träningsgrupperna.

Ansöka om medlemskap

Familjemedlemskap

Är man tre eller fler i samma hushåll som är medlemmar betalar man 600 kr* i medlemsavgift i sitt så kallade familjemedlemskap tillsammans med  terminsavgifterna i respektive träningsgrupp*.

*Medlemsavgiften gäller för en hösttermin och en vårtermin.

* Aktuell terminsavgift ser du under de olika träningsgrupperna.

Ansök om familjemedlemskap

Medlemsengagemang

Som medlem behövs det också ett engagemang. Vi har en gång per termin någon form utav försäljning där du som medlem förväntas engagera dig och vara med och bidra. Det kan t. ex vara att sälja kläder från Ravelli eller chips. Styrelsen tar beslut i frågan om hur klubben kan hitta nya sätt att tjäna in pengar till klubben.

Man förväntas också att engagera sig och ställa upp med att vara behjälplig i kiosk eller sekretariat vid egen arrangerade tävlingar, detta är klubbens absolut största ekonomiska intäkt.  

Klubben har ingen ambition om att gå med vinst, utan alla pengar som kommer in till klubben har ett syfte att generera tillbaka till dig som medlem.

Medlem i Christianstad Badmintonklubb

Medlemsvård

Som medlem ingår det någonting till varje enskild medlem. Det kan vara allt ifrån en klubbtröja till strumpor och vattenflaska. Det varierar från säsong till säsong och det är styrelsen som tar fram inför kommande säsong vad som skall ingå i medlemsavgiften.

Aktivitetskalender

Som medlem i klubben innebär det att man under terminen, säsongen kommer att behöva hjälpa till med utvalda aktiviteter från styrelsen. Detta kan vara att hjälpa till och bemanna kiosk, sekretariat vid egenarrangerad tävling. Eller försäljningsaktiviteter. Klubben har som målsättning att inför varje termin delge alla medlemmar vad som kommer att ske under kommande termin. Samtliga aktiviteter har ett syfte om att främja klubbens ekonomi för att varje medlem ska ges så rätt förutsättningar som möjligt.

Sociala gruppen

Vi har i klubben en grupp som vi kallar för sociala gruppen. Gruppens syfte är att lyfta gemenskapen både på och utanför badmintonplanen. Detta kan ske i form av arrangerade julavslutningar, bowlingkvällar eller andra aktiviteter. För att vi ska kunna göra dessa aktiviteter så behövs det också att man ställer upp vid eventuella försäljningstillfällen eller vid egenarrangerad tävling.

Klubbmästerskap

Klubben arrangerar en gång per säsong KM, klubbmästerskap. Detta är en interntävling och brukar vara oerhört uppskattat av alla medlemmar. Detta är ett perfekt tillfälle att testa på hur det är att delta under tävlingsform.

Klubbkläder

Klubbkläder kan beställas via Intersports webbshop. klicka på bannern nedan. Man kan prova kläderna på Intersport Härlöv. Säg till personalen att det är Christianstad badmintonklubbs kollektion så hjälper de dig att prova ut rätt storlek. Beställningen gör du sedan via webbportaklen. Glöm inte att bli medlem i Intersport så får både du och klubben kickback. 

Sponsorer

Vi tackar våra sponsorer som gör det möjligt att driva denna föreningen.